ارسال مدارک

احراز هویت

جهت فعالسازی فروشگاه لازم است تا هویت شما احراز و تاییدشود. برای احراز هویت، تصویر واضح کارت ملی و مجوز کسب و کار(مانند پروانه کسب و...) خود را ارسال نمایید. پس از تایید مدارک و بررسی با مشخصات وارد شده در فرم ثبت نام فروشگاه شما فعال شده و میتوانید محصولات خود را به فروش برسانید.
  • ارسال مجوز اختیاری میباشد اما در صورت ارسال بعنوان فروشنده ویژه معرفی خواهد شد.
بستن
مقایسه