راهنمای درج محصولات

برای درج محصولات متغیر از ویدیو زیر استفاده کنید.

محصول متغیر چیست؟ برای مثال یک تلفن همراه دارید که در رنگ ها و حافظه های مختلف وجود دارد و قیمت آنها متفاوت است. به جای اینکه هربار محصول را با یکی از ویژگی هایش درج کنید، کافیست طبق فیلم آموزشی زیر عمل کنید و خریدار با انتخاب ویژگی محصول مورد نظر را سفارش میدهد.
بستن
مقایسه